موتور سواران روسی

موتور سواران روسی

آژانس مسافرتی شهرزادبال ( زیر مجموعه گروه گردشگری داریوش ) عهده دار برنامه سفر تعدادی از مسافران روسی عزیز با موتور های شخصی شان بود و از ابتدا تا انتهای این سفر از شمال تا جنوب ایران عزیزمان را همراهشان بودیم.

در این سفر راهنمای مسلط به زبان روسی همراهشان بود.

موتور سواران روسی Russian motorcyclists

برنامه روزانه سفرِ موتور سواران روسی به شرح زیر است  :   

 روز اول  : 10 مهر ( 2 اکتبر) 

ورود حدود ساعت 16:00 به مرز نوردوز و از مرز به هتل آزادی تبریز حدود 150 کیلومتر در مسیر هستیم و عصر حدود سا عت 19:00 به هتل میرسیم.


 روز دوم : 11 مهر ( 3 اکتبر)

بعد از صرف صبحانه حرکت به سمت  قزوین حدود  470 کیلومتر به مدت 5 ساعت ، صرف ناهار در قزوین،  بعد از ناهار حرکت را از مسیر زنجان ادامه میدهیم و بازدید از شهر  سلطانیه و  مقبره الجایتو و  سپس حرکت به سمت تهران و اقامت در هتل را متین ، صرف شام در نزدیکی هتل. 


 روز سوم : 12 مهر ( 4 اکتبر)

بعد از صرف صبحانه با ترانسفر میدل باس جهت بازدید از کاخ گلستان و بازار سپس صرف ناهار در نزدیکی کاخ گلستان و پس از ناهار بازدید از برج آزادی و شب جهت گردش و صرف شام در محله  دربند اقامت در هتل رامتین. 


 روز چهارم : 13 مهر ( 5 اکتبر) 

بعد از صرف صبحانه حرکت به سمت کاشان ، سپس 242 کیلومتر در مسیر تا  کاشان ، سپس بازدید از خانه طباطبایی و حمام سلطان امیر احمد سپس صرف ناهار در کاشان و پس از آن بازدید از باغ فین و سپس حرکت به سمت روستای ابیانه 76 کیلومتر و پس از بازدید از ابیانه  حرکت به سمت اصفهان 174 کیلومتر اقامت و صرف شام در هتل پیروزی اصفهان. 


 روز پنجم : 14 مهر ( 6 اکتبر) 

بعد از صبحانه بازدید از میدان نقش جهان و بناهای آن و چهلستون و سپس ترانسفر میدل باس از هتل پیروزی به محله جلفا و کلیسا وانک و صرف شام در جلفا سپس بازدید از پل ها و برای استراحت بازگشت به هتل پیروزی. 


روز ششم : 15 مهر ( 7 اکتبر)

بعد از صرف صبحانه  حرکت به سمت یزد ،  در مسیر به سمت نایین 146 کیلومتر توقف در نایین جهت استراحت ، سپس حرکت به سمت میبد 120 کیومتر بازدید از برج کبوتر و صرف ناهار در کاروانسرای میبد و سپس حرکت به سمت یزد 64 کیلومتر و اقامت در هتل مشیرالممالک و ترانسفر میدل باس به سمت محله فهادان جهت بازدید از مسجد جامع و محله فهادان صرف شام در محله فهادان و  سپس اقامت در هتل.

 

 روز هفتم : 16 مهر ( 8 اکتبر)

بعد از صبحانه بازدید از آتشکده و سپس بازدید از دخمه سپس حرکت به سمت پاسارگاد 315 کیلومتر و صرف ناهار در پاسارگاد سپس حرکت از پاسارگاد به پرسپولیس 80 کیلومتر بازدید از پرسپولیس و  سپس حرکت به سمت شیراز 61 کیلومتر و اقامت در هتل شیراز یس. 


 روز هشتم : 17 مهر ( 9 اکتبر)

بعد از صرف صبحانه ترانسفر میدل باس جهت بازدید از مسجد نصیرالملک ، باغ نارنجستان ، ارگ کریمخان ، بازار و حمام وکیل ، امامزاده علی ابن حمزه و سپس صرف ناهار ، بازگشت به هتل جهت بردن موتورها و حرکت به سمت دریاچه مهارلو جهت بازدید سپس حرکت به سمت میمند 117 کیلومتر

و از میمند به بندر خمیر 467 کیلومتر سپس از بندر خمیر با لندوگرا ف به سمت جزیره قشم  و اقامت در  هتل آرتا قشم. 


 روز نهم : 18 مهر ( 10 اکتبر) 

 بعد از صرف صبحانه گردش در جزیره قشم با ترانسفر میدل باس سپس شب اقامت در هتل آرتا.  


 روز دهم : 19 مهر (11 اکتبر)

صبح زود ساعت 6 صبح ترانسفر میدل باس به اسکله جهت رفتن به هرمز ، گردش در جزیره هرمز  سپس ترانسفر برگشت از اسکله به هتل و شب اقامت در هتل آرتا. 


روز یازدهم : 20 مهر ( 12 اکتبر)

صبح زود حرکت از قشم با لندوگراف از قشم به بندر خمیر و سپس حرکت به بوشهر 730 کیلومتر و  اقامت در هتل دلواره بوشهر. 


 روز دوازدهم : 21 مهر ( 13 اکتبر) 

 حرکت از  بوشهر به شوشتر 492 کیلومتر ، اقامت در هتل طبیب بوشهر. 


 روز سیزدهم : 22 مهر ( 14 اکتبر) 

 حرکت از شوشتر به همدان 470 کیلومتر و در مسیر،  بازدید از شوش و اقامت در هتل امیران 2   همدان.


 روز چهاردهم : 23 مهر ( 15 اکتبر) 

از همدان به سمت علیصدر 73 کیلومتر و سپس به سمت پلنگان 235 کیلومتر و از پلنگان به سمت  کندوان 494  کیلومتر و اقامت در هتل لاله کندوان. 


 روز پانزدهم : 24 مهر (16 اکتبر) 

 بعد از صبحانه حرکت به سمت مرز. 

دیدگاهتان را بنویسید

هتل پیروزی