international-events-and-guests

موتور سواران روسی
international-events-and-guests

موتور سواران روسی

آژانس مسافرتی شهرزادبال ( زیر مجموعه گروه گردشگری داریوش ) عهده دار برنامه سفر تعدادی از مسافران روسی عزیز با موتور های شخصی شان بود و از ابتدا تا انتهای این سفر از شمال تا جنوب ایران عزیزمان را همراهشان بودیم. در این سفر راهنمای مسلط به زبان روسی همراهشان بود. موتور سواران روسی Russian motorcyclists https://piroozyhotel.c…
مشاهده بیشتر

هتل پیروزی