• هتل چهار ستاره ی پیروزی اصفهان

    در دل ایران زمین چون نگینی زیبا شهری پر از رمز و راز و مردمی مهمان نواز جای شعف دارد حضوری به میزان چهار دهه در عرصه مهمان نوازی، هتلی با نام داریوش در مسیر چهار راه صفویه و قاجار افتتاح و با راهی پر از پیروزی، مشتاقیم به دیدار همه میهمانان جهان، مشتاقیم به خدمت به همه هم میهنان، راهی در پیش گرفته ایم به سوی نهایت ستاره های مهمان نوازی اما بدون حمایت و گوشزد شما هیچ گاه میسر نخواهد بود. امیدواریم برای شما خاطره ساز باشیم و در تمام تارنماهای عالم در عرصه گردشگری با شما خاطره بازی کنیم. مهمان ما باشید که به حضور و وجود شما به توسعه، پیشرفت ، خودسازی و مهمان نوازی بیشتر فکر کنیم، میزبان شما باشیم که به حضورتان افتخار کنیم. میزبان اول شما

    امیر مسعود لوافان