حضور پرسنل محترم هواپیمایی ایران ایر در هتل پیروزی اصفهان

حضور پرسنل محترم هواپیمایی ایران ایر در هتل پیروزی اصفهان

هتل پیروزی افتخار میزبانی از پرسنل محترم ایران ایر را در شهریور 1398 داشته است . عکس یادگاریشان در زیر قابل مشاهده است :

دیدگاهتان را بنویسید

هتل پیروزی