حضور جناب آقای بیژن بنفشه خواه در هتل پیروزی اصفهان

حضور جناب آقای بیژن بنفشه خواه در هتل پیروزی اصفهان

هتل پیروزی در شهریورماه 1399 افتخار میزبانی از جناب آقای بیژن بنفشه خواه بازیگر محبوب کشورمان را داشته است. عکس یادگاری ایشان در زیر قابل مشاهده است:

حضور جناب آقای بیژن بنفشه خواه در هتل پیروزی اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

هتل پیروزی