حضور جناب آقای امید حاجیلی در هتل پیروزی اصفهان

حضور جناب آقای امید حاجیلی در هتل پیروزی اصفهان

هتل پیروزی افتخار میزبانی از جناب آقای امید حاجیلی خواننده خوش صدای کشورمان را در اسفندماه 1397 داشته است . عکس یادگاری ایشان در زیر قابل مشاهده است :
حضور جناب آقای امید حاجیلی در هتل پیروزی اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

هتل پیروزی