اتفاقات روز گردشگری در هتل پیروزی

اتفاقات روز گردشگری در هتل پیروزی

در تاریخ 5 مهر 1402 روز گردشگری در هتل پیروزی به شیوه ای متفاوت از روزهای دیگر در هتل رقم خورد و ما کارکنان همه ی بخش های هتل با لباس های فاخر و زیبای محلی به استقبال و پذیرایی مهمانان عزیز رفتیم .

فیلم این روز در بالا ی صفحه قابل مشاهده است.

دیدگاهتان را بنویسید

هتل پیروزی