درخواست اشتراک

باشگاه مشتریان هتل پیروزی اصفهان

  • برای کلیه مشترکین شخصی و حقیقی ۱۰ درصد  از کلیه هزینه هایی که ایشان در هتل انجام می دهند به عنوان امتیاز ذخیره شده که در ازای هر ۱۰،۰۰۰ ریال یک امتیاز لحاظ می گردد.
  • استفاده از امتیازات برای مشترکین شخصی و حقیقی تا ۲ سال اعتبار دارد.
  • نحوه استفاده از امتیازات بدین صورت است که امتیازات تا سقف ۱۰ درصد از نرخ اتاق دریافتی به ازای هر شب محاسبه می گردد به طوری که میهمان نهایتاً ۵۰ درصد  از هزینه اتاق را می تواند به صورت امتیاز پرداخت نماید و ۵۰ درصد  الباقی بایستی به صورت نقد توسط میهمان پرداخت گردد.
  • بهره مندی از ۲۰ درصد تخفیف در روزهای شنبه و یکشنبه ویژه بانوان در تمامی رستوران های هتل.

جهت عضویت در باشگاه مشتریان هتل پیروزی و استفاده از خدمات هتل ثبت نام کنید.