اتاق تریپل

اتاق تریپل

یک تخت دونفره و یک تخت یک نفره، امکانات رفاهی شامل: یخچـال، تلویزیون LCD، حمام، سرویس فرنگی، میز آرایش، اینترنت بی سیم پرسرعت، صندوق امانات و …

اتاق توئیین

دو تخت یک نفره، امکانات اولیه رفاهی، میـــزآرایش، صنـــدوق امــانات، سرویس فرنگی، سیستم گرمایش و ســرمایش مرکزی، مبلمان، خدمات روم سرویس و …

اتاق دابل

اتاق دبل

یک تخت دونفره، امکانات اولیه رفاهی، میـــزآرایش، صنـــدوق امــانات، سرویس فرنگی، سیستم گرمایش و ســرمایش مرکزی، مبلمان، خـدمات روم سرویس و …

سوئیت سنترال

سوئیت سنترال

یک تخت دونفره، با امکان اضافه کردن تخت، مساحت این سوئیت 42متر، امکانات اولیه رفاهی، سیستم گرمایش و سرمایش مرکزی، مبلمان، خدمات روم سرویس و …

سوئیت رویال

سوئیت رویال

یک تخت دونفره (کینگ سایز)، با امکان اضافه کردن تخت، مساحت 75متر، امکانات اولیه رفاهی، سیستم گرمایش و سرمایش مرکزی، مبلمان، خدمات روم سرویس، جگوزی و …