سالن همایشات

سالن همایشات

سینمایی


امکانات؛……..


رزرو آنلاین
نظرات

کلاسی


امکانات؛ …


رزرو آنلاین
نظرات

گرد


امکانات؛ …


رزرو آنلاین
نظرات

کنفرانسی


امکانات؛ …


رزرو آنلاین
نظرات

T شکل


امکانات؛ …


رزرو آنلاین
نظرات

U شکل


امکانات؛ …


رزرو آنلاین
نظرات

بانک

امور بانکی خود را آسوده انجام دهید

bank

خشکشویی

زیبایی و آراستگی شما مد نظر ما میباشد

bank

سالن ورزشی

مجهز به تمامی لوازم ورزشی لوکس و مدرن

bank

فروشگاه

کیفیت و کمیت در کنار همدیگر

bank

آرایشگاه

همراه با مجرب ترین کادر خدماتی برای شما

bank

استخر شنا

لذت شناکردن در محیطی لوکس و زیبا

bank