‌وبلاگ

اصفهان جواهری گوهربار

استان اصفهان در مرکز ایران واقع شده است که از نظر جمعیت در ایران مقام سوم را دارد. اصفهان پایتخت سابق ایران بوده که بناهای زیبای آن به دستور شاه عباس برای تجاری کردن این شهر ساخته شده اند.