گردهمایی پیشکسوتان هندبال اصفهان (2)

گردهمایی پیشکسوتان هندبال استان اصفهان

گردهمایی پیشکسوتان هندبال استان اصفهان به میزبانی هتل پیروزی در اسفندماه 1402 برگزار شد . در این گردهمایی از مربیان و پیشکسوتان این رشته تقدیر و تشکر به عمل آمد.

عکس های این گردهمایی در زیر قابل مشاهده است :

دیدگاهتان را بنویسید

هتل پیروزی