همایش پیشکسوتان باشگاه سپاهان

همایش پیشکسوتان باشگاه سپاهان

گردهمایی پیشکسوتان باشگاه فوتبال سپاهان اصفهان به میزبانی هتل پیروزی در اسفندماه 1401 برگزار شد .

عکس های این گردهمایی در زیر قابل مشاهده است :

دیدگاهتان را بنویسید

هتل پیروزی