همایش خیریه درمانی حضرت ابوالفضل (2)

همایش جمعی از خیرین اصفهان ( خیریه حضرت ابوالفضل (ع) )

در تاریخ 30 بهمن 1402 هتل پیروزی میزبان برگزاری همایش جمعی از خیرین استان اصفهان ( خیریه حضرت ابوالفضل ) بود .

تصاویر برگزاری این جلسه در زیر قابل مشاهده است :

دیدگاهتان را بنویسید

هتل پیروزی