پیمان طالبی در هتل پیروزی اصفهان

حضور جناب آقای پیمان طالبی در هتل پیروزی اصفهان

هتل پیروزی در شهریور ماه 1396 افتخار میزبانی از جناب آقای پیمان طالبی مجری جوان کشورمان را داشته است. عکس یادگاری ایشان در زیر قابل مشاهده است : 

دیدگاهتان را بنویسید

هتل پیروزی