حضور جناب آقای بابک جهانبخش در هتل پیروزی

حضور جناب آقای بابک جهانبخش در هتل پیروزی

هتل پیروزی در شهریورماه 1398 افتخار میزبانی از جناب آقای بابک جهانبخش را داشته است. عکس یادگاری ایشان در زیر قابل مشاهده است : 

حضور جناب آقای بابک جهانبخش در هتل پیروزی

دیدگاهتان را بنویسید

هتل پیروزی