حضور جناب آقای امیر نوری در هتل پیروزی اصفهان

حضور جناب آقای امیر نوری در هتل پیروزی اصفهان

هتل پیروزی در اردیبهشت ماه 1397 افتخار میزبانی از جناب آقای امیر نوری را داشته است. عکس یادگاری ایشان در زیر قابل مشاهده است :

حضور جناب آقای امیر نوری در هتل پیروزی اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

هتل پیروزی