حضور جناب آقای امیرعباس گلاب در اصفهان

حضور جناب آقای امیرعباس گلاب در اصفهان

هتل پیروزی در اردیبهشت ماه 1397 افتخار میزبانی از جناب آقای امیرعباس گلاب را داشت. عکس های یادگاری ایشان در زیر قابل مشاهده است : 

دیدگاهتان را بنویسید

هتل پیروزی