اصغر-کاردوست-2

حضور جناب آقای اصغر کاردوست در هتل پیروزی اصفهان

هتل پیروزی اخیرا افتخار میزبانی از جناب آقای اصغر کاردوست را داشته است. عکس های یادگاری ایشان در زیر قابل مشاهده است : 

دیدگاهتان را بنویسید

هتل پیروزی