میزبانی هتل پیروزی از دانشجویان دانمارکی

 در هتل پیروزی اصفهان میزبان 120 نفر از دانشجویان دانشگاه کپنهاگ دانمارک بودیم .جالب است که بدانید که دانمارک در رتبه بندی جهانی در مکان پنجم بهترین کشور دنیا برایارائه تسهیلات آموزشی  قرار گرفته است. دانمارک همچنین در صدر شاخص آموزش سازمان ملل قرار دارد و مدارک دانشگاهی آن در سراسر دنیا معتبر هستند. موسسات عالی تحصیلی دانمارک برنامه های متعدد آموزشی در سطح عالی ارائه می دهند. بیوتکنولوژی، تجارت، طراحی، مهندسی محیط زیست، فناوری مواد غذائی، فناوری اطلاعات علمی، انرژی های تجدید پذیر، ارتباطات و داروسازی تنها تعدادی از دوره هایی هستند که ارائه می شوند.

 

Search