افتخاری دیگر برای هتل پیروزی

 .دریافت تندیس هتل برتر از دهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در کشور های در حال توسعه با تمرکز بر گردشگری الکترونیک

 

Search