هتل پيروزي، ميزبان مهماناني از كشور تركيه بود.

حضور اعضای تیم گل گهر سیرجان در هتل پیروزی

میزبانی از مهمانان اسپانیایی در هتل پیروزی

میزبانی از مهمانان چینی در هتل پیروزی

Search