حضور توریستهایی از کشور سوئد در هتل پیروزی 

اقامت اولین مهمانان هتل پیروزی از طریق سامانه رزرواسیون بوکینگ

میزبانی از مهمانان استرالیایی و کانادایی در هتل پیروزی

Search