فرم مشخصات فردی ، رزومه کاری جهت استخدام در هتل پیروزی اصفهان

 

مشخصات فردی :

 

 

آخرین سابقه تحصیلی :

 

آخرین سابقه کاری :

 

 

دوره های آموزشی و مهارت ها :

 

میزان آشنایی با زبان های خارجی :

 

نحوه برقراری ارتباط با هتل پیروزی :

با توجه به تجربه و توانایی خود مشاغل مورد نظرتان به ترتیب اولویت ذکر نمایید :

 

اطلاعات دیگری که ممکن است در استخدام شما موثر باشد، شرح دهید

 

با زدن تیک زیر ، ضمن تایید اطلاعات فوق ، عواقب هرگونه ارسال نادرست را بر عهده می گیرید .

Search